Tokenizacja – czym jest?

Tokenizacja to nic innego, jak proces, w którym dochodzi do przekształcenia określonej ,,wartości'' w jednostki cyfrowe zapisane na blockchainie. Jest to rozwiązanie pozwalające łatwo przenieść prawa do określonych zasobów, a także je podzielić. Plusem staje się tu także przejrzystość transakcji.

Tokeny – czym są, do czego służą?

Podczas tokenizacji dochodzi do emisji tokenów – to cyfrowe jednostki reprezentujące określoną wartość, zapisane na blockchainie – tzw. łańcuchu bloków. Możemy podzielić je na kilka kategorii, ze względu na ich przeznaczenie, tak też istnieją: tokeny użytkowe (utility tokens), tokeny zabezpieczające (security tokens),tokeny płatnicze (payment tokens), tokeny personalne (personal tokens), tokeny brandowe (brand tokens) oraz tokeny niewymienne/kolekcjonerskie, zwane również tokenami NFT (non-fungible tokens, NFT tokens).

Tym cyfrowym jednostkom przypisuje się różne funkcje: mogą one, chociażby służyć do zbierania kapitału w ICO na rozwój określonych projektów, stanowić formę rozliczeniową przy dokonywaniu płatności za określone usługi, czy produkcty, jak również pomagać w nawiązywaniu relacji pomiędzy markami a ich konsumentami. Tym podobnych zastosowań jest bardzo wiele!

Co można stokenizować?

Tutaj możliwości są nieograniczone, ponieważ tokenizacji można poddać prawie wszystko, od dzieł sztuki, po udziały w firmie, samochody, nieruchomości, a nawet odzież! Zaletą tego procesu jest przede wszystkim łatwość przenoszenia własności, jego podzielność, a przy tym wydajność i oszczędność czasu poprzez eliminację wielu formalności.

Tokenizację bardzo często opisuje się, jako nową metodę finansowania, stanowiącą świetną alternatywę zarówno dla inwestorów, jak i twórców różnych projektów. Technologia blockchain może rozwiązać wiele problemów, z którymi zmaga się tradycyjny rynek, takich, jak chociażby asymetria informacyjna.

Tokenizacja – gdzie najczęściej jest spotykana?

Proces ten jest wykorzystywany głównie przy finansowaniu projektów. Największe firmy z branży blockchain pozyskały kapitał na dalszy rozwój właśnie w ten sposób!