Offering is ended
TOKEN PRICEPLN1.00
info Payment methods
Tokeneopay
TOTAL RAISED PLN22,000.00 43 investors
favorite_border

NaviCoin

CREATED BY Wojciech Dobrzyński
NETWORK TYPE waves
TOKEN TYPE utility
TOKENS QUANTITY 1 000 000 NAVI info
TOKEN SUPPLY 978 000 / 1 000 000 NAVI
OFFERING ENDED

169 days ago

About project

Jako świadomi polscy obywatele mówimy stanowcze NIE dalszemu zadłużaniu naszej ojczyzny, narastającej inflacji polskiego złotego oraz nieodpowiedzialnym decyzjom naszego rządu.

Zostań nawigatorem przełomowej zmiany. Nabywając NaviCoina dołączysz do elitarnego środowiska Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych (NISS) oraz do polskich obywateli, którzy przyłączają się do emisji cyfrowej waluty równoległej w stosunku do polskiej złotówki - husara. Celem naszego projektu jest stworzenie niezależnej i silnej gospodarki opartej o nowoczesną walutę wolną od manipulacji ponadnarodowych struktur finansowych oraz globalnych korporacji. Każdy Polak otrzyma równowartość 5 tys. zł w husarach celem pokrywania obecnej luki nabywczej.

share

System partnerski - to się opłaca

Zarejestruj się na platformie Tokenizer.io. Udostępniij specjalnie wygerenowany link swoim znajomym. Zyskuj 2.5% od kwoty inwestycji każdej pozyskanej osoby. Promuj i zarabiaj!

HUSAR – waluta tworzona przez patriotów dla patriotów

“ — Dla Boga, panie Wołodyjowski! Larum grają! wojna! nieprzyjaciel w granicach!"

Polska jest w stanie wojny i oblężenia. Wojny szczególnej, w której podstawowym orężem jest dług, będący w swej istocie pieniądzem! Państwo polskie służy interesom globalistów i zostało w praktyce sprywatyzowane, podobnie jak pieniądz, nad którym nie mamy jako społeczeństwo żadnej kontroli. Jeśli nie chcemy dać się pogrzebać żywcem razem z koronawirusem, musimy odzyskać naturalne prawo do swobody i wolności wymiany.

Inaczej polska gospodarka, polska klasa średnia nie przetrwa, a my pójdziemy w sromotny jasyr korporacji. Państwo polskie ze względu na systemową korupcję i wewnętrzny rozkład nie potrafi już służyć obywatelom tam, gdzie powinno. Głód monetarny i zadłużenie pogłębia się w postępie geometrycznym. Ciągły transfer odsetek do systemu bankowego i na rynki finansowe połączony z równoczesną anihilacją zwracanych kredytów oznacza grabież naszej pracy. Niespłacane kredyty, brak płynności, zatory płatnicze, brak środków na konsumpcję, czasem nawet w zakresie dóbr podstawowych skutkuje utratą własności (poprzez zastosowanie odwróconej hipoteki, bankructwa i przejęcia przedsiębiorstw). Powszechnym odczuciem jest brak elementarnego bezpieczeństwa polskich rodzin, strach o przyszłość i towarzysząca im postępująca inwigilacja oraz kontrola, której zwieńczeniem ma być likwidacja gotówki i całkowite przejęcie cyberbiznesu przez pankorporacje technologiczne.

W Narodowym Instytucie Studiów Strategicznych obliczyliśmy, że niedobór pieniądza na polskim rynku jest na poziomie minimum 40% konsumpcyjnego PKB. Powiększanie się głodu monetarnego jest dodatkowo przyspieszane przez koronakryzys i zamrażanie gospodarki. Chcemy temu zaradzić, a nawet ten trend odwrócić. Zwołujemy więc pospolite ruszenie i tworzymy własną społeczność opartą na uczciwym środku wymiany, który nie posiada destrukcyjnej funkcji korupcyjnej. Zawiązujemy konfederację monetarną i formujemy roty monetarnej husarii! Tak nakazuje wierność, pełnej chwały, dumy i zwycięstw, tradycji, ale i narodowy instynkt samozachowawczy. Obudźmy śpiących w nas rycerzy! Wezwijmy duchy naszych wojowniczych przodków i walecznych husarzy! Stworzymy więc polskiego husara, który będzie służyć realnej gospodarce! Będzie szybko rotował jak zwinna i zwrotna kawaleria. Będzie służył obronie dobrobytu i bezpieczeństwa obywateli jak husaria w I Rzeczypospolitej. Ponieważ husar będzie częścią Dobra Wspólnego, będzie spełniał funkcje ogólnospołecznie użytecznej - publicznej infrastruktury, nie będzie więc oprocentowanym długiem! Aby zrealizować te cele, zwołujemy radę szlachetnych mężów, którzy zorganizują, wyszkolą i uzbroją husarię.

Dlatego wprowadzamy do obiegu 1 milion tokenów NaviCoin, dzięki którym zbierzemy brakujące środki na realizację takich zadań jak:

1. Rekrutacja pracowników odpowiedzialnych za obsługę projektu tj. programistów, prawników oraz supportu.

2. Zaprojektowanie oraz stworzenie strony internetowej projektu.

3. Kampanie marketingowe mające na celu pozyskiwanie nowych użytkowników.

4. Koszty administracyjne tj. wynajem oraz utrzymanie biura.

Nabywcy tokenów otrzymają nobilitację uprawniającą do bycia pełnoprawnym, szlachetnym obywatelem patriotycznej społeczności z prawem do głosowania w kluczowych kwestiach strategicznych.

Kolejne korzyści wynikające z nabycia NaviCoina:

1. Zostajesz współinwestorem mogącym decydować o dalszych działaniach w ramach projektu.

2. Stajesz się liderem oraz Nawigatorem pozytywnej i niezbędnej zmiany.

3. Jesteś honorowym gościem na spotkaniach autorskich dotyczących rozwoju przedsięwzięcia.

4. Masz preferencje w dostepie do husara (patrz niżej).

5. Jako patron otrzymujesz dodatkowe husary za wsparcie przedsięwzięcia.

Przykładowo wykupując 10 000 NaviCoinów otrzymujesz dodatkowo 10 000 husarów

6. Dostajesz od nas materiały oraz gadżety promujące projekt NaviCoin.

Koronnym celem jest zaopatrzenie w husara ok. 1 mln osób (chętników – konsumentów, którzy nie mogą zaspokoić swoich potrzeb oraz przedsiębiorców – producentów – usługodawców, by w części przekazali otrzymane husary swoim pracownikom). 1 milion, na tyle szacujemy świadomą grupę o nastawieniu antysystemowym. To ona będzie elitą, współczesną szlachtą, która będzie kołem zamachowym suwerennej i etycznej gospodarki służącej Polsce i Polakom. Gospodarki opartej na zapewnieniu warunków bezpieczeństwa, pomyślności i dobrobytu polskich rodzin, na idei współdzielenia, wdzięczność i zagospodarowywania wspólnie wypracowanych nadwyżek dóbr i usług.

|

Wykupując 500 lub więcej NaviCoinów otrzymują Państwo dodatek w formie książki:

"Bestia - cywilizacja nad przepaścią" To książka, dzięki której zrozumiesz, w jak trudnym położeniu się znajdujemy. Nigdy dotąd manipulacja i dezinformacja nie przybrały aż takiej skali - pełnej, niepowstrzymanej, totalnej agresji. Książka odsłania paskudny pysk czegoś, co nazywamy „Bestią”. I co jest istotą działalności osobników patologicznych, kontynuowaną przez wieki. Ludzi zdeformowanych, mających zaledwie jeden cel: przekształcić wolne narody w owadzie kolektywy. Zamienić świat w gigantyczny obóz koncentracyjny. Pandemia jest jednym ze środków prowadzących do tego celu.

Chciałbyś zadać pytanie odnośnie projektu NaviCoin?

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

Development progress

Offering starts

Nov 11, 2020

Start kampanii informacyjnej o równoległej walucie husar polski

Nov 11, 2020

Ogłoszenie zasad tworzenia listy akceptantów husara

Feb 14, 2021

Przygotowanie infrastruktury pod emisję polskiego husara

Feb 27, 2021

Powiększenie kadry ekspertów NISS

Mar 6, 2021

Oficjalna premiera i początek dystrybucji husara wśród Polaków

Mar 14, 2021

Offering ends

Apr 7, 2021

Dystrybucja bonusowych husarów dla posiadaczy NaviCoinów

Apr 29, 2021
We are here

Szczegóły offeringu

TOKEN NAME NaviCoin
TOKEN SYMBOL NAVI
NETWORK TYPE WAVES
Offering starts 2020-11-11
Offering ends 2021-04-07
Data dystrybucji tokenów IMMEDIATELY
Issued tokens 1000000
Supply 1000000
TOKEN TYPE UTILITY
Minimum unit 1
Possibility of reissue NO
Unsold tokens KEPT

Offering bonuses

500 NAVI

  • Otrzymujesz dodatkowo 500 husarów i książkę "Bestia - cywilizacja nad przepaścią"

1 000 NAVI

  • Otrzymujesz dodatkowo 1 500 husarów i książkę "Bestia - cywilizacja nad przepaścią"

2 000 NAVI

  • Otrzymujesz dodatkowo 3 000 husarów i książkę "Bestia - cywilizacja nad przepaścią"

5 000 NAVI

  • Otrzymujesz dodatkowo 9 000 husarów i książkę "Bestia - cywilizacja nad przepaścią"

10 000 NAVI

  • Otrzymujesz dodatkowo 20 000 husarów i książkę "Bestia - cywilizacja nad przepaścią"

10 000 NAVI

  • Powyżej 10 000 Otrzymujesz dwa razy więcej dodatkowych husarów i książkę "Bestia - cywilizacja nad przepaścią"

Team

Wojciech
Dobrzyński

Piotr
Jankowski

Tomasz
Czarski

Marek
Chodorowski

Dr Hubert
Czerniak

Urszula
Klimko

Edward
Słowianin

Janusz
Zagórski

Tadeusz
Rolnik

FAQ

1. Czym jest NaviCoin i jaką funkcję spełnia?

Jest tokenem wyemitowanym przez NISS w celu sfinansowania Projektu Husar - emisji oraz zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa operacyjnego pierwszej polskiej, suwerennej waluty społecznościowej, która nie jest oprocentowanym długiem należącym do prywatnych banków. Posiadanie tego tokena jest współczesnym symbolem nobilitacji i daje prawo do bycia Navigatorem, z prawem przedkładania propozycji dotyczących rozwoju Projektu Husar oraz prawem do głosowania nad nimi. NaviCoin jest tokenem inwestycyjnym. W miarę rozwoju Projektu będzie rosła jego wartość. W przeciwieństwie do husara NaviCoin posiada funkcję tezauryzacyjną.

2. Czym się wyróżnia husar?

Husar jest walutą realizującą w praktyce ideę finansowej demokracji bezpośredniej (Demokracji Dobra Wspólnego) oraz zasady współdzielenia i gospodarki wdzięczności. Będzie więc rozdany wszystkim, którzy będą chcieli przystąpić do budowania nowej społeczności opartej o uczciwy środek transakcyjny i demokrację bezpośrednią, zapewniającą wszystkim obywatelom społeczności prawo swobodnej wymiany dóbr i usług oraz prawo głosu w sprawach strategicznych dotyczących kierunku rozwoju i przyszłości wspólnoty. Husar ma przede wszystkim za zadanie przywrócić naturalne i uczciwe relacje konsumenckie (C2C i B2C) oraz wyeliminować zbędnych pośredników pomiędzy polskim producentem czy usługodawcą a odbiorcą – konsumentem (chętnikiem). Ma również uruchomić proces uwalniania zamrożonych nadwyżek towarowo - produkcyjnych i niespożytkowanego potencjału usługowego.

3. Kiedy i jak otrzymasz husara?

Husar będzie rozdawany przystępującym do gry w budowę nowej społeczności. Dystrybucja będzie przebiegać poprzez liczne kanały, portale, blogi antysystemowe i wolnościowe.

4. Co będzie można uzyskać za husara?

Wszystko, co włożą do systemu jego uczestnicy (obywatele) za pośrednictwem niezależnych mediów społecznościowych (np. Jasna Polska) i licznych portali ogłoszeniowych, poczty elektronicznej czy pantoflowej. Założeniem jest dotarcie w pierwszym uderzeniu do miliona osób. Przy takiej skali ilość powinna szybko przejść w jakość oraz mnogość ofert typu: oddam za husara czy przyjmę za husara.

5. Jakie będzie praktyczne Zastosowanie husara? dlaczego tworzymy husara?

Praktyczna i główna funkcja husara polega na zasypywaniu głodu monetarnego, czyli ponad 40% luki między wydatkami (potrzebami) a dochodami społeczeństwa. Luka ta systemowo wymusza rosnący wciąż dług (na każdym poziomie: rodziny, firmy, państwa) i w konsekwencji przejmowanie polskiego majątku przez korporacje. Husar będzie więc posiadał funkcję oddłużającą i znacznie ograniczy obecnie dominującą rolę korporacji, w tym wypadku gównie handlowych i dystrybucyjnych - wykluczony zostanie zbędny pośrednik. Ponadto husar będzie miał silne oddziaływanie antyimportowe pobudzając rodzimą produkcję i usługi, co z kolei ograniczy rolę międzynarodowych korporacji w tych dziedzinach.

6. Kto stoi za projektem husar?

Środowisko skupione wokół Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych i Nawigatorów Jutra oraz liczne kanały i środowiska zaangażowane od lat w popularyzację ekonomii dobra wspólnego ( NTV Janusza Zagórskiego, NaviTY) oraz partner technologiczny Tokeneo – lider na rynku kryptowalut i tokenizacji.

7. Do kogo kierujemy nasz projekt?

Najpierw do świadomych Polaków, którzy chcą się uwolnić od pieniądza dłużnego i chcieliby posiadać własny środek rozliczeniowy oparty na wzajemnym zaufaniu i chęci współdzielenia. Do chętników (konsumentów, którym system nie pozwala na realizację, często, podstawowych potrzeb bez popadania w zadłużenie) oraz do polskich przedsiębiorców, których pracownicy bardzo często są chętnikami pozbawionymi siły nabywczej, co tłumi rozwój polskiej klasy średniej.

8. Kto może wykupić NaviCoina?

Każdy kto posiada wolne środki, przedsiębiorca, który czynem chce potwierdzić swój świadomy patriotyzm i włączyć się w budowę Demokracji Dobra Wspólnego opartej na wspaniałej tradycji Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

9. Dlaczego warto wesprzeć NaviCoina?

Ponieważ dzięki niemu wspierasz ważną misję. Posiadanie NaviCoina jest dowodem na współczesne uszlachcenie - nobilitację. Oprócz tego daje preferencje (premię) w procesie dystrybucji husara, a także ma walor inwestycyjny (m.in. poprzez ograniczoną liczbę).

10. Kto będzie zarządzał husarem?

Emitentem jest NISS a operatorem powołana do tego celu spółka kontrolowana przez pomysłodawców, inicjatorów i założycieli. Jej celem będzie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa systemu. Na strategiczne decyzje operatora wpływ będą mieli również nobiles (posiadacze NaviCoinów).

11. Jaka jest misja husara? czy stoi za nią wizja?

Misja: odzyskanie naturalnego prawa do swobody i wolności wymiany. Wizja: Stworzyć polskiego husara, który będzie służyć realnej gospodarce! Będzie szybko rotować jak zwinna i zwrotna kawaleria. Będzie służył obronie dobrobytu i bezpieczeństwa obywateli jak husaria w I Rzeczypospolitej. Ponieważ husar będzie częścią Dobra Wspólnego, będzie spełniał funkcje ogólnospołecznie użytecznej - publicznej infrastruktury, nie będzie więc oprocentowanym długiem i towarem!

12. Dlaczego proces zbiórki społecznościowej jest rozłożony na 3 etapy? i czym się charakteryzują?

Ponieważ koszty projektu są ponoszone etapami a zbiórka ma być z nimi skorelowana. Również ze względu na czas, który jest bardzo ważny ze względu na dramatycznie pogarszającą się sytuację w kraju.

13. Co będzie można zrobić z husarem, jak i gdzie go użyć, dlaczego to jest lepsze od barteru ?

Husara można użyć zgodnie ze specyfikacją pokazaną w slajdzie nr 5. Husar jest szczególnym barterem wielostronnym, ponieważ wyrażanie wdzięczności w husarze nie tworzy długu u nikogo.

14. Czy przedsiębiorca ma płacić podatek od płatności związanych z husarem?

Nie

15. Czy husar jest pieniądzem parzącym?

Husar nie jest pieniądzem, patrz slajd 4 prezentacji „Jutro należy do nas”, natomiast jest parzący, ponieważ wydawany jest szybko, rotuje wielokrotnie w ciągu miesiąca. W stworzonym regulaminie będą ustanowione limity ilościowe i czasowe przechowywania husarów w portfelach.

16. Czy husar jest wzorowany na walucie równoległej Vorgel i dlaczego nie nazywamy husara walutą równoległą, jakie są analogie?

Waluta równoległa z założenia obejmuje cały kraj i jest pieniądzem emitowanym przez suwerenny bank centralny (patrz Uczciwy pieniądz Polaków. Projekt NISS). Główne podobieństwo polega na niewymienialności. Husar jest projektem oddolnym, tworzonym dobrowolnie przez wspólnotę wolnych Polaków. Waluta w Vorgl miała charakter samorządowy, emitentem był burmistrz miasta i można w niej było płacić lokalne podatki. Natomiast wspólnym rysem tych przedsięwzięć jest cel, którym jest suwerenność ekonomiczna wykluczająca jakąkolwiek prywatną emisję.

17. Dlaczego za darmo dostaje się 5000 husarów? Dlaczego się za nie nie płaci, czy nie spowoduje to spadku wartości tej waluty oraz spadku wartości towarów czy usług jakie kupujemy?

Głównym celem husara jest budowanie wspólnoty. Dlatego każdy, kto go otrzyma automatycznie bierze na siebie moralny obowiązek obdarowania społeczności ekwiwalentem dóbr czy usług. Każdy ma coś wartościowego i cennego, co mógłby ofiarować społeczności, np. swój czas. Husara dostajemy za darmo ponieważ jest to swoista dywidenda narodowa, która ma uzupełnić niedobór niedłużnego pieniądza na polskim rynku (luka nabywcza) szacowany przez NISS na poziomie minimum 40% konsumpcyjnego PKB. Oprócz tego istnieje jeszcze luka popytowa i produkcyjna, które szacuje się łącznie na dodatkowe 20% PKB. Na cenę towarów ma wpływ podaż i popyt. Przy takiej luce nabywczej i stabilnej podaży spadek wartości towarów mierzonych husarem nam nie grozi.

18. Jeżeli już wydamy swoje 5000 husarów w jaki sposób możemy kupić, pozyskać nowe?

Nowe husary uzyskuje się za przedmioty wymiany opisane w slajdzie 5 prezentacji „Jutro należy do nas”

19. Dlaczego w takim razie pieniądz którym się posługujemy musi mieć pokrycie w złocie, aby był prawdziwy, wartościowy, a husar tego nie potrzebuje?

Tutaj odsyłamy do książki Jerzego Zdziechowskiego „Mit złotej waluty”

20. Na czym polegała reforma Grabskiego oraz Zdziechowskiego dlaczego się do niej odwołujecie?

Jerzy Zdziechowski, następca Grabskiego na stanowisku ministra skarbu, skorygował w sposób istotny jego reformę. Chodziło o dewaluację złotówki, aby ilość i wartość pieniądza została dostosowana do parytetu gospodarczego. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do dwóch pozycji Zdziechowskiego: „Mit złotej waluty” oraz „Pieniądz i skarb”.

21. Czy husara można wywieść zagranicę?

Można ale po co? Husar jest nie wymienialny więc za granicą nie można nic za niego kupić. Można natomiast za husara pozyskać rzeczy (slajd 5 prezentacji „Jutro należy do nas” ), które następnie można wywieść za granicę.

22. Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą i mamy różne opłaty związane z działalności takie jak koszty paliwa, podatki, leasing itp. w jaki sposób można używać husara lub NaviCoina, aby je opłacić?

W przypadku NaviCoina jest to proste, bo NaviCoin jest wymienialny na złoty. Przy husarze tylko wtedy gdy akceptantem husara będzie stacja benzynowa czy firma leasingowa. W jaki sposób biura rachunkowe mają traktować husara i jak go rozliczać podatkowo? Husar nie jest pieniądzem, więc nie podlega rozliczeniu podatkowemu.

23. Czy husar będzie działał na podstawie fundacji, która przyjmuje bez podatków dary i rozdaje bez podatków dary?

Tak

24.Czy przedsięwzięcie husara oraz używanie go jest legalne?

Tak

25. Czy husar ma formę papierową?

Husar ma formę cyfrową (elektroniczną). W postaci papierowej może występować jedynie w charakterze okazjonalno – kolekcjonerskim.

26. Dlaczego warto inwestować w NaviCoin?

 NaviCoin to kryptowaluta, która pozwoli sfinansować (stokenizować) Projekt Husar - wspomagający wolną i nieskrepowaną wymianę dóbr i usług.  Nabywcy NaviCoina otrzymają nobilitację uprawniającą do bycia pełnoprawnym, szlachetnym obywatelem patriotycznej społeczności z prawem do głosowania w kluczowych kwestiach strategicznych.  W NaviCoinie można oszczędzać, ponieważ będzie w czasie zyskiwał na wartości wraz z rozwojem Projektu Husar  Zostajesz współinwestorem mogącym decydować o dalszych działaniach w projekcie.  Stajesz się liderem oraz Nawigatorem pozytywnej i niezbędnej zmiany.  Jesteś honorowym gościem na spotkaniach dotyczących rozwoju przedsięwzięcia.  Jako inwestor otrzymujesz dodatkowe husary za wsparcie przedsięwzięcia. Przykładowo kupując 10 000 NaviCoinów otrzymujesz dodatkowo 10 000 husarów.  Ci, którzy zainwestują 500 i więcej NaviCoinów dostaną książkę „Bestia - cywilizacja nad przepaścią”, która bez znieczulenia opisuje patologię otaczającej nas rzeczywistości i wskazuje winowajców te

Sectors